Rabu, 20 Jun 2012

Kursus Pentaksiran PBSAlhamdulillah pada 11 -13 Jun 2012 telah diadakan Kursus Pentaksiran Peperiksaan Berasaskan Sekolah (PBS) di MRSM Gerik. Walaupun pelaksanaan PBS ini sepatutnya dijalankan bermula Januari yang lalu, namun, kebanyakan sekolah ,masih baru melaksanakan sistem ini, terutamanya bagi kebanyakan MRSM. Mungkin kebanyakan dalam kalangan kita masih belum tahu kaedah pelaksanaan sistem ini..Bermula tahun 2014 Peperiksaan PMR akan digantikan dengan PBS ini. Pelaksanaan PBS ini adalah untuk penambahbaikan UPSR dan PMR mulai Tahun 1 pada 2011 dan Tingkatan 1 pada 2012. Banyak kekurangan sistem yang dilaksanakan selama ini kerana dilihat lebih kepada "exam oriented" sehingga Falsafah Pendidikan Kebangsaan kurang dicapai.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan :
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Oleh itu, atas beberapa sebab maka, kerajaan telah menambaik baik kaedah ini kepada Pentaksiran Berasaskan Sekolah.
Dalam melaksanakan sistem ini terdapat banyak kekangan yang akan dihadapi sama ada di peringkat guru atau pentadbir kerana sistem ini baru dilaksanakan. Kesediaan guru  dan kemahiran guru dalam melaksanakan sistem ini dilihat kurang jelas kerana tidak semua guru memahami sistem ini ditambah kursus yang diberikan tidak secara menyeluruh. Selain itu, guru-guru akan terasa terbeban dengan tugas tambahan. kerana perlu meneliti sistem yang baru. Tambahan pula, integriti guru diragui kerana sistem pemarkahan sepenuhnya diberikan oleh guru.


Segala butiran atau malumat tambahan berkenaan dengan PBS ini boleh dilayari dalam laman web Kementerian Pelajaran 

Tiada ulasan: